@InProceedings{Zając:1995,
  author  = "J. Zając and W. Kuczyński and G. Bryś",
  title       = "Nowa przegroda budowlana dla budownictwa jednorodzinnego",
  booktitle   = "Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLI Konferencja Naukowa - Krynica 1995",
  address     = "Kraków - Krynica, Polska",
  publisher   = "Kraków, [brak wydawcy]",
  pages       = "61--67",
  organization = "Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet Nauki PZITB",
  year        = "1995",
}