@InProceedings{Kłapoć:1992,
  author  = "M. Kłapoć and G. Bryś and W. Dyszak",
  title       = "Miejscowe zniszczenia korozyjne przyczyną wzrostu amplitud drgań obiektu przemysłowego",
  booktitle   = "Badanie przyczyn i zapobieganie awariom konstrukcji budowlanych : XIII sympozjum",
  address     = "Szczecin-Świnoujście, Polska",
  publisher   = "Szczecin, [brak wydawcy]",
  pages       = "355--359",
  year        = "1992",
}