@InProceedings{Bryś:1985,
  author  = "G. Bryś",
  title       = "Zastosowanie metod symulacyjnych do oszacowania losowej nośności metalowych, wstępnie sprężonych słupów",
  booktitle   = "Problemy losowe w mechanice konstrukcji : II konferencja",
  address     = "Gdańsk, Polska",
  publisher   = "Gdańsk, [brak wydawcy]",
  pages       = "47--52",
  organization = "Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN Sekcja Mechaniki Konstrukcji",
  year        = "1985",
}