@InProceedings{Barańczak:1989,
  author  = "J. Barańczak and G. Bryś",
  title       = "Wpływ podatności złącz na stan przemieszczeń i naprężenia w belkach zespolonych",
  booktitle   = "Konstrukcje zespolone : II konferencja naukowa : referaty",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  pages       = "33--38",
  year        = "1989",
}