@InProceedings{Bryś:1992,
  author  = "G. Bryś and A. Matysiak and K. Raboldt",
  title       = "Zwichrzenie belek zginanych ukośnie",
  booktitle   = "XXXVIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB : referaty",
  address     = "Łódź-Krynica, Polska",
  publisher   = "Łódź, [brak wydawcy]",
  volume      = "T. 4 : Konstrukcje metalowe : Technologia i organizacja budownictwa",
  pages       = "25--28",
  year        = "1992",
}