@InProceedings{Kłapoć:1997,
  author  = "M. Kłapoć and G. Bryś",
  title       = "Awarie konstrukcji stalowych przy niskich temperaturach",
  booktitle   = "Awarie budowlane : XVIII konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 8386359846",
  address     = "Szczecin-Międzyzdroje, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej",
  volume      = "T. 2 : referaty",
  pages       = "469--476",
  organization = "Politechnika Szczecińska",
  year        = "1997",
}