@InProceedings{Barańczak:1988,
  author  = "J. Barańczak and G. Bryś",
  title       = "Belka zespolona o niepełnych więzach w warunkach pełzania",
  booktitle   = "Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa : XXXIV Konferencja Naukowa - Krynica 1988",
  address     = "Gliwice-Krynica, Polska",
  publisher   = "Gliwice, [brak wydawcy]",
  volume      = "T. 1 : Teoria konstrukcji",
  pages       = "11--16",
  year        = "1988",
}