@InProceedings{Bryś:1987,
  author  = "G. Bryś and W. Gruszecki",
  title       = "Optymalizacja plastyczna ram z uwzględnieniem wyboczenia",
  booktitle   = "Metody komputerowe w mechanice konstrukcji : VIII konferencja",
  address     = "Jadwisin, Polska",
  publisher   = "Warszawa, [brak wydawcy]",
  volume      = "T. 1 : Referaty",
  pages       = "89--93",
  year        = "1987",
}