@InProceedings{Bolikowski:1997,
  author  = "J. Bolikowski",
  title       = "Inteligentne przetworniki pomiarowe w diagnostyce procesów przemysłowych",
  booktitle   = "Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '97 : II krajowa konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 8385911456",
  address     = "Łagów, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Politechnika Zielonogórska",
  pages       = "37--41",
  organization = "Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Zielonogórskiej, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska",
  year        = "1997",
}