@InProceedings{Bolikowski:1997,
  author  = "J. Bolikowski and M. Cepowski and J. Garbacki and E. Michta",
  title       = "Integracja rozproszonego systemu pomiarowego z systemem ekspertowym wspomagającym prowadzenie procesu technologicznego",
  booktitle   = "Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '97 : II krajowa konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 8385911456",
  address     = "Łagów, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Politechnika Zielonogórska",
  pages       = "144--149",
  organization = "Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Zielonogórskiej, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska",
  year        = "1997",
}