@InProceedings{Jagielski:1997,
  author  = "J. Jagielski",
  title       = "Pozyskiwanie wiedzy od ekspertów na etapie projektowania i wdrażania systemu eksperckiego",
  booktitle   = "Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '97 : II krajowa konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 8385911456",
  address     = "Łagów, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Politechnika Zielonogórska",
  pages       = "215--220",
  organization = "Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Zielonogórskiej, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska",
  year        = "1997",
}