@InProceedings{Korbicz:1996,
  author      = "J. Korbicz",
  title       = "Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce technicznej : przegląd struktur i technik",
  booktitle   = "Kongres Diagnostyki Technicznej - KDT '96 : materiały; ISBN: 8390653338",
  address     = "Gdańsk, Polska",
  publisher   = "[B.m.], [brak wydawcy]",
  volume      = "T. 2",
  pages       = "373--380",
  organization = "Komitet Budowy Maszyn PAN",
  year        = "1996",
}