@InProceedings{Korbicz:1995,
  author      = "J. Korbicz",
  title       = "Zastosowanie sieci neuronowych w automatyce. Przegląd wybranych modeli i struktur",
  booktitle   = "1 Konferencja Granty-Automatyka '95 : teoria sterowania",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów",
  volume      = "T. 1 : Referaty",
  pages       = "205--215",
  organization = "Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów",
  year        = "1995",
}