@InProceedings{Korbicz:1995,
  author      = "J. Korbicz",
  title       = "Sztuczne sieci neuronowe w identyfikacji i sterowaniu układów dynamicznych",
  booktitle   = "Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania : materiały V krajowej konferencji",
  address     = "Gdynia, Polska",
  publisher   = "Gdynia, [brak wydawcy]",
  volume      = "T. 1",
  pages       = "113--124",
  organization = "Akademia Marynarki Wojennej",
  year        = "1995",
}