@InProceedings{Korbicz:1994,
  author      = "J. Korbicz and G. Marczewska",
  title       = "Neuronowa estymacja zmiennych stanu układów dynamicznych",
  booktitle   = "Neural Networks and Their Applications : proceedings of the first national conference",
  address     = "Kule, Polska",
  publisher   = "Częstochowa, [brak wydawcy]",
  volume      = "Vol. 1",
  pages       = "29--36",
  organization = "Institute of Electronics and Control Systems Technical University of Częstochowa",
  year        = "1994",
}