@InProceedings{Korbicz:1993,
  author      = "J. Korbicz and D. Maksimiuk",
  title       = "Neuronowa realizacja filtrów dolnoprzepustowych",
  booktitle   = "Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe : materiały II krajowej konferencji naukowej; ISBN: 8370850472",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Wydaw. Politechniki Wrocławskiej",
  volume      = "T. 1",
  pages       = "221--228",
  year        = "1993",
}