@InProceedings{Korbicz:1992,
  author      = "J. Korbicz",
  title       = "Detekcja uszkodzeń w obiektach technicznych metodami analitycznymi i z wykorzystaniem sieci neuronowych",
  booktitle   = "Tendencje rozwojowe w technologii maszyn : VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  pages       = "5--15",
  organization = "Komisja Technologii Budowy Maszyn PAN, Oddz. w Poznaniu, WSI w Zielonej Górze",
  year        = "1992",
}