@InProceedings{Kowalczyk:1990,
  author      = "R. Kowalczyk and J. Korbicz",
  title       = "System komputerowego wspomagania podejmowania decyzji w zagadnieniach ochrony atmosfery "Pollutes"",
  booktitle   = "IV Konferencja Naukowa Programu RP-I-02",
  address     = "Kozubnik, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "60--63",
  year        = "1990",
}