@InProceedings{Uciński:1990,
  author      = "D. Uciński and J. Korbicz",
  title       = "Rekurencyjny algorytm identyfikacji parametrycznej liniowych obiektów o stałych rozłożonych metodą najmniejszych kwadratów",
  booktitle   = "IV Konferencja Naukowa Programu RP-I-02",
  address     = "Kozubnik, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "64--69",
  year        = "1990",
}