@InProceedings{Korbicz:1981,
  author      = "J. Korbicz",
  title       = "Metody analizy układów elektronicznych o parametrach losowych",
  booktitle   = "Teoria obwodów i układy elektroniczne : IV krajowa konferencja",
  address     = "Drzonków k. Zielonej Góry, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  pages       = "213--218",
  organization = "Instytut Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. J. Gagarina w Zielonej Górze",
  year        = "1981",
}