@InProceedings{Wysokowski:2007,
  author      = "A. Wysokowski and L. Janusz",
  title       = "Mostowe konstrukcje gruntowo-powłokowe. Laboratoryjne badania niszczące. Awarie w czasie budowy i eksploatacji",
  booktitle   = "Awarie budowlane : zapobieganie - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcja : XXIII konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 9788374570299",
  address     = "Szczecin - Międzyzdroje, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej",
  pages       = "541--550",
  organization = "Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury ; KILiW PAN ; Komitet Nauki PZITB ; Instytut Techniki Budowlanej",
  year        = "2007",
}