@InProceedings{Najder-Kozdrowska:2007,
  author      = "L. Najder-Kozdrowska",
  title       = "Study of oxidized coal by continous wave CW/pulse electron paramagnetic resonance EPR",
  booktitle   = "7. Międzynarodowy Kongres Naukowy : Societas Humboldtiana Polonorum",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Wydaw. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego",
  pages       = "61--64",
  organization = "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie",
  year        = "2007",
}