@InProceedings{Urbańska:2007,
  author  = "K. Urbańska and M. Kuczma",
  title       = "Nieliniowa analiza fragmentów murów",
  booktitle   = "I Kongres Mechaniki Polskiej : streszczenia referatów; ISBN: 9788372077028",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej",
  pages       = "162",
  year        = "2007",
}