@InProceedings{Belica:2007,
  author  = "T. Belica",
  title       = "Problem of dynamic stability of circular cylindrical shell",
  booktitle   = "Thin-walled vessels and beams : 4th conference; ISBN: 8392128005",
  address     = "Poznań - Kołobrzeg, Polska",
  publisher   = "Poznań, Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej",
  pages       = "7--16",
  organization = "Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej",
  year        = "2007",
}