@InProceedings{Wysokowski:2007,
  author  = "A. Wysokowski and A. Staszczuk and W. Bosak",
  title       = "Ekologiczne konstrukcje przejść dla zwierząt a rozwój infrastruktury kolejowej",
  booktitle   = "Inwestycje na obszarach chronionych : konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Słubice - Garbicz, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "97--109",
  year        = "2007",
}