@InProceedings{Wysokowski:2007,
  author  = "A. Wysokowski and A. Staszczuk and W. Bosak",
  title       = "Przejścia dla zwierząt w budownictwie komunikacyjnym. Propozycja zaleceń normalizujących zagadnienie",
  booktitle   = "Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce : [konferencja]; ISBN: 8391987973",
  address     = "Łagów, Polska",
  publisher   = "Bystra, Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot",
  pages       = "32--41",
  year        = "2007",
}