@InProceedings{Romankiewicz:2007,
  author      = "F. Romankiewicz and R. Romankiewicz",
  title       = "Modyfikacja mosiądzu krzemowego MK80",
  booktitle   = "Nauka i Technologia : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych; ISBN: 9788398448020",
  address     = "Krasiczyn, Polska",
  publisher   = "Kraków, Wydaw. CCNS",
  pages       = "87--90",
  organization = "Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH",
  year        = "2007",
}