@InProceedings{Rybiński:1986,
  author  = "L. Rybiński",
  title       = "Random fixed points and the existence of viable Random solutions of functional-differential inclusions",
  booktitle   = "Differential equations and optimal control",
  address     = "Żagań, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  volume      = "Section : Differential equations",
  pages       = "40--43",
  organization = "The higher College of Engineering in Zielona Góra",
  year        = "1986",
}