@InProceedings{Ochonczenko:2008,
  author      = "H. Ochonczenko",
  title       = "Potrzeby osób niepełnosprawnych i ich zaspokajanie na poziomie szkoły wyższej",
  booktitle   = "Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych : konferencja naukowa",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "31--41",
  year        = "2008",
}