@InProceedings{Kłos:2008,
  author  = "S. Kłos and J. Patalas-Maliszewska and W. WoĽniak",
  title       = "ERP impact on material management of project driven enterprise: case study",
  booktitle   = "Modelování a optimalizace podnikových procesů - MOPP 2008 : 11. ročnik mezinárodního semináře; ISBN: 9788070436523",
  address     = "Plzeň, Czechy",
  publisher   = "Plzeň, [brak wydawcy]",
  pages       = "112--119 [CD-ROM]",
  year        = "2008",
}