@InProceedings{Gramacki:1994,
  author      = "A. Gramacki and J. Gramacki",
  title       = "Technika AM/FM i GIS - nowe podejście do starych problemów energetyki",
  booktitle   = "16. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  volume      = "T. 2 : Elektrotechnika i elektronika",
  pages       = "131--134",
  organization = "Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze",
  year        = "1994",
}