@InProceedings{Hawrysz:2007,
  author  = "M. Hawrysz",
  title       = "Portret kobiety nowoczesnej w świetle pamiętnika "Proceder podróży i życia mego awantur" Reginy Pilsztynowej",
  booktitle   = "Tradycja a nowoczesność : materiały z konferencji 14 - 16 maja 2007; ISBN: 9788389790392",
  address     = "Łódź, Polska",
  publisher   = "Łódź, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie",
  pages       = "583--594",
  year        = "2007",
}