@InProceedings{Wąż:2000,
  author      = "K. Wąż",
  title       = "Edukacja ekologiczna w polskim systemie oświaty",
  booktitle   = "Szkolna i pozaszkolna edukacja ekologiczna : materiały pokonferencyjne; ISBN: 8386335750",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli",
  pages       = "6--10",
  organization = "Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli",
  editor      = "Anna Jońska - Choinka",
  year        = "2000",
}