@InProceedings{Gramacki:2006,
  author      = "J. Gramacki and A. Gramacki",
  title       = "Developer Suite 10g: Forms & Reports - krótki kurs dla administratorów i deweloperów",
  booktitle   = "Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XII konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE",
  address     = "Zakopane, Polska",
  publisher   = " [B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "116",
  year        = "2006",
  note        = " http://www.ploug.org.pl/showhtml.php?file=konf_06/opisy_war [ Materiały warsztatów; Tutorial dla uczestników z przemysłu ]",
}