@InProceedings{Gramacki:2008,
  author      = "A. Gramacki and J. Gramacki and A. Stürmer",
  title       = "Koncepcja budowy sieci neuronowej do celów modelowania działania elektrociepłowni",
  booktitle   = "Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce - SIECI 2008 : VI konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 9788392131557",
  address     = "Szklarska Poręba, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej",
  pages       = "405--410",
  organization = "Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej",
  year        = "2008",
}