@InProceedings{Zając:2008,
  author  = "M. Zając",
  title       = "Diagnostyka mobilnego robota kołowego z zastosowaniem metod Bayesowskich",
  booktitle   = "X International PHD Workshop - OWD 2008; ISBN: 8392224248",
  address     = "Wisła, Polska",
  publisher   = "[Gliwice], [brak wydawcy]",
  volume      = "Conference Archives PTETiS ; Vol. 25",
  pages       = "189--192",
  organization = "Polish Society of Theoretical and Applied Electrotechnics",
  year        = "2008",
}