@InProceedings{Gramacki:2008,
  author      = "J. Gramacki and A. Gramacki",
  title       = "Wybrane metody redukcji wymiarowości danych oraz ich wizualizacji",
  booktitle   = "Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XIV konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE",
  address     = "Szczyrk, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle",
  pages       = "229--249",
  organization = "Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle",
  year        = "2008",
  note        = "+ CD-ROM",
}