@InProceedings{Garcarz:2005,
  author  = "M. Garcarz",
  title       = "Rola tłumacza w kulturze obrazkowej w aspekcie socjo - kulturowym",
  booktitle   = "Warsztaty Translatorskie = Workshop on Translation : IV; ISBN: 9788373063730",
  address     = "Lublin, Polska",
  publisher   = "Lublin - Ottawa, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu, Slavic Research Group University of Ottawa",
  pages       = "131--142",
  organization = "Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu, Slavic Research Group University of Ottawa",
  editor      = "red. Richard Sokoloski, Henryk Duda, Konrad Klimkowski",
  year        = "2005",
}