@InProceedings{Kuczma:2008,
  author  = "M. Kuczma and K. Urbańska",
  title       = "Nowoczesne laboratoryjne badania fragmentów murów",
  booktitle   = "Mechanika ośrodków niejednorodnych : II konferencja naukowa : streszczenia referatów; ISBN: 9788374811682",
  address     = "Zielona Góra - Łagów, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "47--48",
  organization = "Zakład Mechaniki Budowli Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  year        = "2008",
}