@InProceedings{Wysokowski:2008,
  author      = "A. Wysokowski",
  title       = "Wyposażenie mostów, tradycja i nowoczesność - teoria i praktyka",
  booktitle   = "Konstrukcja i wyposażenie mostów : V Ogólnopolska konferencja mostowców",
  address     = "Wisła, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "11-40",
  organization = "Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Budownictwa; Katedra Dróg i Mostów PŚ; Związek Mostowców RP Oddz. Górnośląski",
  year        = "2008",
}