@InProceedings{Wysokowski:2008,
  author      = "A. Wysokowski",
  title       = "Zmęczenie i korozja - wyznaczniki trwałości eksploatacyjnej mostów stalowych",
  booktitle   = "Mosty stalowe : projektowanie technologie budowy : badania : utrzymanie : Wrocławskie Dni Mostowe ; seminarium; ISBN: 9788371251740",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne",
  pages       = "369--379",
  year        = "2008",
}