@InProceedings{Hawrysz:2008,
  author  = "M. Hawrysz",
  title       = "Antyteza jako językowy wykładnik dążenia do doskonałości w świetle pism Marcina Czechowica",
  booktitle   = "Tajemnice rozwoju : materiały z konferencji 10-12 maja 2008 r.",
  address     = "-, Polska",
  publisher   = "Łódź, Archidiecezjanlne Wydawnictwo Łódzkie",
  pages       = "157--168",
  organization = "Archidiecezjanlne Wydawnictwo Łódzkie",
  year        = "2008",
}