@InProceedings{Gramacki:2009,
  author      = "A. Gramacki and J. Gramacki",
  title       = "Szacowanie emisji tlenków azotu (NOx) na podstawie danych eksploatacyjnych rzeczywistego obiektu przemysłowego",
  booktitle   = "Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint",
  address     = "Rydzyna, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "162--164",
  organization = "Oddział Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  year        = "2009",
}