@InProceedings{Piontek:2009,
  author  = "M. Piontek and M. Jasiewicz and K. Bednar",
  title       = "Wady technologiczne przyczyną występowania grzybów pleśniowych w budownictwie",
  booktitle   = "Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : V Konferencja Naukowa; ISBN: 9788392796246",
  address     = "Łódź, Polska",
  publisher   = "Łódź, Politechnika Łódzka",
  pages       = "115 [abstr.]",
  organization = "Politechnika Łódzka",
  year        = "2009",
}