@InProceedings{Sozański:2009,
  author      = "K. Sozański",
  title       = "Digital realization of a click modulator for an audio power amplifier",
  booktitle   = "Sterowanie w Energoelektronice i Napździe Elektrycznym - SENE 2009 : IX krajowa konferencja naukowa; ISBN: 9788372833198",
  address     = "£ód¼, Polska",
  publisher   = "£ód¼, Politechnika £ódzka",
  pages       = "[5] CD-ROM",
  organization = "Instytut Automatyki Politechniki £ódzkiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS",
  year        = "2009",
}