@InProceedings{Hawrysz:2007,
  author  = "M. Hawrysz",
  title       = "Grafia XVI-wiecznej reguły klarysek : rekonesans badawczy",
  booktitle   = "Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego. Z badań nad grafi± i fonetyk± historycznej polszczyzny : Cykliczne Spotkania Historyków Języka Polskiego; ISBN: 9788374812535",
  address     = "Kalsk, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra - Poznań, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "223--233",
  editor      = "Marcin KuĽmicki, Marek Osiewicz",
  year        = "2007",
}