@InProceedings{Urbanowski:1984,
  author      = "K. Urbanowski",
  title       = "Równania wyznaczające podprzestrzeń stanów nietrwałych",
  booktitle   = "XXVIII Zjazd fizyków polskich : materiały zjazdowe; ISBN: 8370171842",
  address     = "Gdańsk, Polska",
  publisher   = "Gdańsk, Uniwersytet Gdański",
  pages       = "242 [abstr.]",
  organization = "Uniwersytet Gdański, Polskie Towarzystwo Fizyczne",
  year        = "1984",
}