@InProceedings{Hawrysz:2009,
  author  = "M. Hawrysz",
  title       = "Określenia wymiarów a nazwy ewaluatywów w świetle poezji i pism polemicznych braci polskich",
  booktitle   = "Ilość - wielkość - wartość : materiały z konferencji 11-13 maja 2009 r; ISBN: 9788389790736",
  address     = "-, -",
  publisher   = "Łódź, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie",
  pages       = "117--126",
  editor      = "Maria Barbara Libiszowska",
  year        = "2009",
}