@InProceedings{Kula:2010,
  author  = "K. Kula",
  title       = "Problem delaminacji w konstrukcjach betonowych wzmacnianych włóknokompozytami",
  booktitle   = "Mechanika ośrodków niejednorodnych : III konferencja naukowa : streszczenia referatów; ISBN: 9788374823389",
  address     = "Zielona Góra - Łagów, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "61--62",
  organization = "Zakład Mechaniki Budowli Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  year        = "2010",
}