@InProceedings{Gramacki:2010,
  author  = "A. Gramacki and J. Gramacki",
  title       = "Wykorzystanie informacji o rozkładzie prawdopodobieństwa do wyznaczania przybliżonych wartości agregacji",
  booktitle   = "Technologie przetwarzania danych : III Krajowa konferencja naukowa; ISBN: 9788320436822",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Wydaw. Naukowo-Techniczne",
  pages       = "270--283",
  organization = "Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej",
  editor      = "pod red. M. Gorawskiego, T. Morzego, R. Wrembla, A. Zgrzywy",
  year        = "2010",
}